ZAJĘCIA FITNESS:

4 wejścia w miesiącu - 50zł
5 wejść w miesiącu - 60zł
6 wejść w miesiącu - 65zł
7 wejść w miesiącu - 70zł
8 wejść w miesiącu - 75zł
9 wejść w miesiącu - 80zł
10 wejść w miesiącu - 85zł
11 wejść w miesiącu - 90zł
12 wejść w miesiącu - 95zł
13 wejść w miesiącu - 100zł
14 wejść w miesiącu - 105zł

wejście jednorazowe - 15zł

ZAJĘCIA Z JOGI:

4 wejścia w miesiącu - 60zł
8 wejść w miesiącu – 95zł

wejście jednorazowe – 25zł

ZAJĘCIA MIESZANE:
(fitness i joga - pół na pół)

4 wejścia w miesiącu - 55zł
5 wejść w miesiącu - 65zł
6 wejść w miesiącu - 75zł
7 wejść w miesiącu - 80zł
8 wejść w miesiącu - 85zł
9 wejść w miesiącu - 95zł
10 wejść w miesiącu - 100zł
11 wejść w miesiącu - 105zł
12 wejść w miesiącu - 110zł


KARNET OPEN - 140zł